(1)
Ruohonen, O. Virkalääkärin Rikosoikeudellinen Tuottamus hoitotyössä: Criminal Negligence of an Official Doctor Conducting Care Work. Nordic Journal of Legal Studies 2022, 1, 48-74.