Törrönen, E. (2022). Onko Euroopan unionilla toimivalta säätää riittävistä vähimmäispalkoista? Does the European Union have the competence to regulate adequate minimum wages?. Nordic Journal of Legal Studies, 1(1), 26–47. https://doi.org/10.51421/njls-2022-0003