Törrönen, Elias. 2022. “Onko Euroopan Unionilla Toimivalta säätää riittävistä vähimmäispalkoista? Does the European Union Have the Competence to Regulate Adequate Minimum Wages?”. Nordic Journal of Legal Studies 1 (1):26-47. https://doi.org/10.51421/njls-2022-0003.